Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

Print this post

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Μετά από ένα αναγκαστικό και παρατεταμένο διάλειμμα δυόμισι εβδομάδων επειδή έπρεπε να αντικατασταθεί ένας σκληρός δίσκος (ναι καλά διαβάσατε... στο E-Shop η αλλαγή ενός σκληρού δίσκου διαρκεί δύο εβδομάδες) το παρόν blog επιστρέφει στην ενεργό δράση.
Πολλοί και πολλές στέλνατε απορίες με emails (...και καλά κάνατε). Μέσα από τα emails παρατήρησα ότι πολλοί ενώ γνωρίζουν πολύπλοκα πράγματα έχουν άγνοια κάποιων απλών και βασικών στοιχείων. Παρακάτω έγραψα κάποιες συντομεύσεις και τι κάνει η καθεμιά. Καλό θα ήτανε να τις κάνετε αντιγραφή - επικόλληση (copy - paste) σε κάποιο έγγραφο του Word ή στο notepad για να τις έχετε.

Επισκόπηση των συντομεύσεων πληκτρολογίου των Windows.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης εναλλακτικά με το ποντίκι όταν εργάζεστε στα Windows. Μπορείτε να ανοίξετε, να κλείσετε και να κάνετε περιήγηση στο μενού "Έναρξη", στην επιφάνεια εργασίας, στα μενού, στα παράθυρα διαλόγου και στις ιστοσελίδες με τη χρήση των συντομεύσεων πληκτρολογίου. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διευκολύνουν επίσης την αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή σας.
Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα, ή πιέστε το πλήκτρο TAB για να επισημάνετε μια επικεφαλίδα, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Γενικές συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Συνδυασμός πλήκτρων Ενέργεια
CTRL+C Αντιγραφή.
CTRL+X Αποκοπή.
CTRL+V Επικόλληση.
CTRL+Z Αναίρεση.
DELETE Διαγραφή.
SHIFT+DELETE Οριστική διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς τοποθέτησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης.
CTRL ενώ σύρετε ένα στοιχείο Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.
CTRL+SHIFT ενώ σύρετε ένα στοιχείο Δημιουργία συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.
F2 Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου.
CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της επόμενης λέξης.
CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της προηγούμενης λέξης.
CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της επόμενης παραγράφου.
CTRL+UP ARROW Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου.
CTRL+SHIFT με οποιοδήποτε από τα πλήκτρα βέλους Επισήμανση τμήματος κειμένου.
SHIFT με οποιοδήποτε από τα πλήκτρα βέλους Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχεία σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας, ή επιλογή κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο.
CTRL+A Επιλογή όλων των στοιχείων.
F3 Αναζήτηση για αρχείο ή φάκελο.
ALT+ENTER Προβολή των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου.
ALT+F4 Κλείσιμο του τρέχοντος στοιχείου ή του τρέχοντος προγράμματος.
ALT+Enter Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου αντικειμένου.
ALT+ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο.
CTRL+F4 Κλείσιμο του τρέχοντος εγγράφου σε προγράμματα που επιτρέπουν να έχετε πολλά έγγραφα ανοικτά ταυτόχρονα.
ALT+TAB Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών στοιχείων.
ALT+ESC Κυκλική μετακίνηση μεταξύ στοιχείων, με τη σειρά που έχουν ανοιχτεί.
F6 Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας.
F4 Εμφάνιση της λίστα της γραμμής διευθύνσεων στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" ή στην Εξερεύνηση των Windows.
SHIFT+F10 Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.
ALT+ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Εμφάνιση του μενού συστήματος για το τρέχον παράθυρο.
CTRL+ESC Εμφάνιση του μενού Έναρξη.
ALT+υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα ενός μενού Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού.
Υπογραμμισμένο γράμμα σε όνομα εντολής σε ένα ανοικτό μενού Εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής.
F10 Ενεργοποίηση της γραμμή μενού στο τρέχον πρόγραμμα.
ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός δευτερεύοντος μενού.
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός δευτερεύοντος μενού.
F5 Ανανέωση του τρέχοντος παραθύρου.
BACKSPACE Προβολή του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" ή στην Εξερεύνηση των Windows.
ESC Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας.
SHIFT κατά την εισαγωγή CD στη μονάδα CD-ROM Αποτροπή της αυτόματης εκτέλεσης του CD.


Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε παράθυρο διαλόγου.

Συνδυασμός πλήκτρων Ενέργεια
CTRL+TAB Μετακίνηση στις καρτέλες προς τα εμπρός.
CTRL+SHIFT+TAB Μετακίνηση στις καρτέλες προς τα πίσω
TAB Μετακίνηση στις επιλογές προς τα εμπρός.
SHIFT+TAB Μετακίνηση στις επιλογές προς τα πίσω.
ALT+υπογραμμισμένο γράμμα Εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής ή επιλογή του αντίστοιχου στοιχείου.
ENTER Εκτέλεση της εντολής για την τρέχουσα επιλογή ή το τρέχον κουμπί.
ΔΙΑΣΤΗΜΑ Επιλογή ή απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου, αν η τρέχουσα επιλογή είναι πλαίσιο ελέγχου.
Πλήκτρα βέλους Επιλογή κουμπιού, αν η τρέχουσα επιλογή είναι ομάδα κουμπιών επιλογής.
F1 Εμφάνιση της Βοήθειας.
F4 Εμφάνιση των στοιχείων της τρέχουσας λίστας.
BACKSPACE Άνοιγμα φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω, αν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος στα παράθυρα διαλόγου Αποθήκευση ως ή Άνοιγμα.


Συντομεύσεις του Natural Keyboard.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου με ένα πληκτρολόγιο "Natural Keyboard" της Microsoft ή οποιοδήποτε άλλο συμβατό πληκτρολόγιο που διαθέτει το πλήκτρο λογότυπου των Windows () και το πλήκτρο εφαρμογής ().

Συνδυασμός πλήκτρων Ενέργεια.
Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού Έναρξη.
+BREAK Εμφάνιση του παράθυρου διαλόγου Ιδιότητες συστήματος.
+D Εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας.
+M Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων.
+Shift+M Ανανέωση των ελαχιστοποιημένων παραθύρων.
+E Άνοιγμα του παραθύρου "Ο Υπολογιστής μου".
+F Αναζήτηση για αρχείο ή φάκελο.
CTRL+ +F Αναζήτηση υπολογιστών.
+F1 Εμφάνιση της Βοήθειας των Windows.
+ L Κλείδωμα του υπολογιστή σας αν είστε συνδεδεμένοι σε τομέα δικτύου, ή εναλλαγή χρηστών αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε τομέα δικτύου.
+R Άνοιγμα του παράθυρου διαλόγου Εκτέλεση.
Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.
+U Ενεργοποίηση της Διαχείρισης βοηθητικών προγραμμάτων.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για άτομα με ειδικές ανάγκες.


Συνδυασμός πλήκτρων Ενέργεια.
Δεξιό SHIFT για οκτώ δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου Πλήκτρων.
Αριστερό ALT +αριστερό SHIFT +PRINT SCREEN Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Έντονων Αντιθέσεων.
Αριστερό ALT +αριστερό SHIFT +NUM LOCK Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Πλήκτρων Ποντικιού.
SHIFT πέντε φορές Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Ασύγχρονων Πλήκτρων.
NUM LOCK για πέντε δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Εναλλαγής Πλήκτρων.
+U Ενεργοποίηση της Διαχείρισης βοηθητικών προγραμμάτων.


Συντομεύσεις πληκτρολογίου στην Εξερεύνηση των Windows.


Συνδυασμός πλήκτρων Ενέργεια.
END Εμφάνιση του τέλους του τρέχοντος παραθύρου.
HOME Εμφάνιση της αρχής του τρέχοντος παραθύρου.
NUM LOCK+ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (*) Εμφάνιση όλων των υποφακέλων κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο.
NUM LOCK+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (+) Εμφάνιση των περιεχομένων του επιλεγμένου φακέλου.
NUM LOCK+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (-) Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου.
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογή αν είναι ανεπτυγμένη, ή επιλογή του γονικού φακέλου.
ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Εμφάνιση της τρέχουσας επιλογής αν είναι συνεπτυγμένη, ή επιλογή του πρώτου υποφακέλου.


Σημειώσεις

Πρέπει να συσχετίσετε ένα κωδικό πρόσβασης με το λογαριασμό χρήστη, για να τον προφυλάξετε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης συσχετισμένο με το λογαριασμό χρήστη, πιέζοντας το συνδυασμό +L δεν θα εμποδίσετε άλλους χρήστες από το να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας.
Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορεί να μην λειτουργούν, αν τα Ασύγχρονα Πλήκτρα είναι ενεργοποιημένα στις Ρυθμίσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Αν είστε συνδεδεμένοι στα Windows, μέσω του προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού της Microsoft, ορισμένες συντομεύσεις έχουν αλλάξει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση του προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού.

9 σχόλια:

 1. @Βασίλης Γεια σου Βασίλη, να 'σαι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Heyа! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  my website natural breast enlargement

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Asking quеstions are tгuly fastidiοus thing
  if уοu are not understаnding anything fully, hοweνег this paragrаph presеnts fastіdious unԁerstandіng уet.


  Tаke a look at my blog post :: fruit machines for sale

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Hoωdy! Someonе іn my Fаcebook group ѕhared this webѕіte with
  us so I сame to chеck it οut.
  I'm definitely loving the information. I'm bookmarking аnd will bе tweeting this to my followers!
  Superb blοg and excеllent ԁesign.


  Feel free tо ѕurf tо my web page - simple wood projects

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Hеy there! I've been following your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to tell you keep up the great work!

  Feel free to surf to my blog - get bigger boobs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Great blog! Dο you haѵe аny tips аnd hіnts
  for aѕpiring wгіtеrs?
  I'm planning to start my own blog soon but I'm a little loѕt
  on evегуthing. Would уou propοse starting with а fгee ρlatfoгm lіkе Wordpress ог go
  for a pаіd optiοn? There are sο many optionѕ out thеre thаt I'm totally overwhelmed .. Any ideas? Kudos!

  Also visit my homepage: best way to get taller naturally

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Great blog! Do уou havе аny helρful hints foг аѕpiring wгіtеrs?
  I'm planning to start my own site soon but I'm a little
  loѕt on everything. Woulԁ you prορose
  stаrting with a free ρlatform like Wordpress or go fοr
  a paiԁ oρtіon? There аre so many options out there that
  Ι'm completely overwhelmed .. Any recommendations? Many thanks!

  Here is my web site; stomach fat

  ΑπάντησηΔιαγραφή

back to top