Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

ΚΛΕΙΣΙΜΟ Η/Υ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ

Δεν είναι λίγοι οι χρήστες οι οποίοι όταν θέλουν να κλείσουν τον υπολογιστή τους ή να κάνουν επανεκκίνηση βλέπουν ότι το pc δεν ανταποκρίνεται και δεν κλείνει όταν η απενεργοποίηση γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή έναρξη, κλείσιμο και απενεργοποίηση.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετοπιστεί με μια εντολή που θα πληκτρολολογήσουμε στην εκτέλεση (run). Πάμε έναρξη (start) και εκτέλεση (run). Στο παράθυρο της εκτέλεσης που ανοίγει για να γίνει τερματισμός πληκτρολογούμε: shutdown -s -f -t 00.
Για να γίνει επανεκκίνηση πληκτρολογούμε: shutdown -r -f -t 00

-s σημαίνει ότι ο υπολογιστής θα κλείσει (shut down)
-r σημαίνει ότι θα κάνει επανεκκίνηση (restart)
-f σημαίνει ότι όλες οι ανοιχτές εφαρμογές θα τερματιστούν (force)
-t δηλώνει το χρόνο που θα χρειαστεί για να γίνει επανεκκίνηση (restart) ή θα κλείσει (shut down) ο υπολογιστής.
00 είναι τα δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί η εντολή, δηλαδή αμέσως.

Οι παραπάνω εντολές δουλεύουν μόνο στα Windows 2000 και XP. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξετε στα κενά διαστήματα που υπάρχουν στις εντολές.
back to top