Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

FREE WEB TOOLS

Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα καταπληκτικό site που βρήκα με πάρα πολλά web tools για bloggers και όχι μόνο. Ο λόγος γίνεται για το iwebtool και η σελίδα που έχει όλα τα καλούδια και μας ενδιαφέρει μπορείτε να τη δείτε κάνοντας κλικ εδώ.
Τέσσερα εργαλεία από τα πολλά που βρίσκονται είναι και τα παρακάτω:

Για το Google Page Rank κάντε αντιγραφή - επικόλληση (copy - paste) όπως κάνετε με τους κώδικες των widgets.

<!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Google PageRank Prediction -->
<form method="post" name="pageform" action="http://www.iwebtool.com/tool/tools/pagerank_prediction/pagerank_prediction.php" target="pageframe" onsubmit="return validate(this);">
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">
<tr>
<td height="91" valign="top">
<table class="tooltop" style="border-collapse: collapse" width="100%" height="76">
<tr>
<td>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="5">
<tr>
<td valign="top" colspan="3"><font size="1" color="#FFFFFF">
<span style="font-weight: 700; background-gt; <font face="Verdana">PLEASE NOTE</font>:
</span></font><font style="FONT-FAMILY: Verdana, Arial" size="1"> This tool will provide an estimation of the future PageRank and should not be considered precise.</font></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" colspan="3"> </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="120"><font size="2"><b>Your Domain (URL)</b></font><b><font size="2">: </font></b></td>
<td valign="top">
<input type="text" name="domain" size="33"></td>
<td valign="top">
<input type="submit" value="Check!" style="float: left"></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><font size="1">(eg. http://locusblogus.blogspot.com)</font></td>
<td> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<iframe name="pageframe" width="100%" height="251" class="toolbot" frameborder="0">
</iframe></td>
</tr>
<tr>
<td width="956" height="39">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript">
function validate(theform) {
if (theform.domain.value == "") { alert("No domain provided"); return false; }
return true;
}
</script>
<p><a href="http://www.iwebtool.com/" target="_blank"><font size=1>Powered by iWEBTOOL</font></a></p>
<!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Google PageRank Prediction -->

Εκεί που είναι με κόκκινο χρώμα ο κώδικα σας βάζετε τη διεύθυνση του blog σας και το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω:PLEASE NOTE:
This tool will provide an estimation of the future PageRank and should not be considered precise.

Your Domain (URL):


(eg. http://locusblogus.blogspot.com)
Για το Backlink Checker κάντε copy - paste τον παρακάτω κώδικα:

<!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Backlink Checker --> <form method="get" name="pageform" action="http://www.iwebtool.com/tool/tools/backlink_checker/backlink_checker.php" target="pageframe" onsubmit="return validate(this);"> <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td width="956" height="91" valign="top"> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" height="76" class="tooltop"> <tr> <td> <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="5"> <tr> <td height="28" width="184"><b><font size="2">Your domain: </font></b></td> <td height="28" width="239"> <input type="text" name="domain" size="33"></td> <td height="28" width="529"> <input type="submit" value="Check!" style="float: left"></td> </tr> <tr> <td width="184" height="21"> </td> <td width="770" colspan="2" height="21" valign="top"><font >(eg. http://locusblogus.blogspot.com)</font></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="956"> <iframe name="pageframe" width="100%" height="530" class="toolbot" frameborder="0"> </iframe></td> </tr> <tr> <td width="956"> </td> </tr> </table> </form> <script language="JavaScript"> function validate(theform) { if (theform.domain.value == "") { alert("No domain provided"); return false; } return true; } </script><p><a href="http://www.iwebtool.com/" target="_blank"><font size=1>Powered by iWEBTOOL</font></a></p> <!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Backlink Checker -->
Εκεί που είναι με κόκκινο χρώμα ο κώδικα σας βάζετε τη διεύθυνση του blog σας και το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω:

Your domain:

(eg. http://locusblogus.blogspot.com)
Για το Alexa Traffic Rank κάντε αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:
<!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Alexa Traffic Rank --> <form method="get" name="pageform" action="http://www.iwebtool.com/tool/tools/alexa_traffic_rank/alexa_traffic_rank.php" target="pageframe" onsubmit="return validate(this);"> <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td height="91" valign="top"> <table class="tooltop" style="border-collapse: collapse" width="100%" height="76"> <tr> <td> <table border="0" style="border-collapse: collapse" cellspacing="5" width="100%" cellpadding="5"> <tr> <td valign="top" colspan="4"><b><font style="font-size: 9pt">Your domain(s): </font></b><font size="1">Enter each address on a new line (Maximum of 5 domains)</font></td> </tr> <tr> <td valign="top" colspan="4"> <textarea rows="6" name="domain" style="width: 100%;"></textarea></td> </tr> <tr> <td width="70"> <font style="font-size: 9pt"><b>Data type:</b></font></td> <td width="120"><select size="1" name="data"> <option value="r" selected>Reach</option> <option value="t">Rank</option> <option value="p">Page Views</option> </select></td> <td width="75"> <font style="font-size: 9pt"><b>Data range:</b></font></td> <td><select size="1" name="range"> <option value="max">Max</option> <option value="7d">7 days</option> <option value="1m">1 month</option> <option value="3m">3 months</option> <option value="6m">6 months</option> <option value="1y">1 year</option> <option value="2y">2 years</option> </select></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p align="center"> <input type="submit" value="View!" style="float: left"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td > <iframe name="pageframe" width="100%" height="383" class="toolbot" frameborder="0"> </iframe></td> </tr> </table> </form> <script language="JavaScript"> function validate(theform) { if (theform.domain.value == "") { alert("No domain provided"); return false; } return true; } </script> <p><a href="http://www.iwebtool.com/" target="_blank"><font size=1>Powered by iWEBTOOL</font></a></p> <!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Alexa Traffic Rank -->

Tο αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω:

Your domain(s): Enter each address on a new line (Maximum of 5 domains)
Data type: Data range:
Για το Domain Whois κάντε αντιγραφή επικόλληση των παρακάτω κώδικα:

<!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Domain Whois --> <form method="get" name="pageform" action="http://www.iwebtool.com/tool/tools/whois/whois.php" target="pageframe" onsubmit="return validate(this);"> <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td height="91" valign="top"> <table class="tooltop" style="border-collapse: collapse" width="100%" height="76"> <tr> <td> <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="5"> <tr> <td height="28"><font size="2"><b>Domain to view</b></font><b><font size="2">: </font></b></td> <td height="28"> <input type="text" name="domain" size="26"><b> . </b><select name="ext"><option value=".com" selected >com</option><option value=".net">net</option><option value=".org">org</option><option value=".co.uk">co.uk</option><option value=".biz">biz</option><option value=".info">info</option><option value=".ws">ws</option><option value=".name">name</option></select></td> <td height="28"> <input type="submit" value="Go!" style="float: left"></td> </tr> <tr> <td height="21"> </td> <td colspan="2" height="21" valign="top"><font size="1">(eg. http://locusblogus.blogspot.com)</font></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script language="JavaScript"> function validate(theform) { if (theform.domain.value == "") { alert("No domain entered"); return false; } return true; } </script> </td> </tr> <tr> <td > <iframe name="pageframe" width="100%" height="367" class="toolbot" frameborder="0"> </iframe></td> </tr> </table> </form> <p><a href="http://www.iwebtool.com/" target="_blank"><font size=1>Powered by iWEBTOOL</font></a></p> <!-- iWEBTOOL - www.iwebtool.com - Domain Whois -->

Εκεί που είναι με κόκκινο χρώμα ο κώδικα σας βάζετε τη διεύθυνση του blog σας και το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω:

Domain to view: .

(eg. http://locusblogus.blogspot.com)

Στο συγκεκριμένο site θα βρείτε και άλλα χρήσιμα εργαλεία όπως: Instant Domain Checker, IP Location, Website Speed Test, Multi-Rank Checker, Google Adsense Calculator, Source Code Viewer, URL Redirect Checker, URL Redirect Checker, Link Popularity και πάρα πολλά άλλα.
back to top